01.09

”Дуулахаараа жаргадаг түмэндээ”-д саатаарай