06.22

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаасаа анхлан ISO 9001:2015 олон улсын стандартыг нэвтрүүллээ

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч Т.Батцогтын санаачлагаар төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр Засаг даргын Тамгын газарт ISO 9001:2015 олон улсын стандартыг нэвтрүүлж эхэлсэн билээ.

Тодруулбал, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаасаа анхлан Баянзүрх дүүрэг удирдлагын манлайллыг дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээний олон улсын стандартад нийцсэн шинэ технологийг нэвтрүүлэх, баталгаажуулах, шийдвэр гаргахад бүх нийтийн оролцоо, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хангасан ISO 9001:2015 стандартыг амжилттай нэвтрүүллээ.

Иймд Засаг дарга Т.Баясах болон Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид өнөөдөр үйл ажиллагаандаа чанарын менежментийн тогтолцоог амжилттай нэвтрүүлснийг баталгаажуулсан “Гэрчилгээ”-гээ гардан авсан юм хэмээн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээллийг албанаас мэдээллээ.