10.24

Chairman College-Удирдах ажилтан, захирлуудын сургалт

“CHAIRMAN COLLEGE”УДИРДАХ АЖИЛТАН, ЗАХИРЛУУДЫН СУРГАЛТ нь өнөө үеийн удирдах ажилтан, захирлуудад тулгарч буй сорилтуудыг системтэйгээр, цогцоор, туршлагатай сургагч, менторуудын туршлагатай хослуулан суралцах боломжийг олгож буй юм.
Энэхүү сургалтанд бизнесийн болоод бусад талбарт ажиллаж буй удирдах ажилтан захирлууд, тушаал ахьж, карьер өсч буй удирдлагын түвшний менежерүүд хамрагдах боломжтой бөгөөд сургал 15 хоногийн хугацаанд ажлын бус цагаар хичээллэх юм.

Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар өөрийн байгууллагын жишээн дээр дасгал кейс ажлууд гүйцэтгэж, сургагч багш нар, зөвлөхүүд, ХҮНДЭТ ЗОЧИН ИЛТГЭГЧИД, зочин багш нараас туршлага судлах санал солилцох өөрийн байгууллага дээр зөвлөмж авах боломжууд бүрэлдэх юм. 

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ
Салбарт бүртээ мэргэшсэн сургагч нар сургалтыг удирдана.
Өөр хоорондоо уялдаа холбоо бүхий сэдвүүдээр хичээл бэлтгэгдсэн
Бие биенээсээ туршлага судлах боломж нээгдэнэ
Бизнесийн орчин дахь өөрчлөлтүүдийн талаар таньж мэдэх боломжууд нээгдэнэ
Сургагч багш нараас бие даасан зөвлөгөө авах боломж бүрэлдэнэ

СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛ
Сургагч нарын туршлага бизнесийн орчин дахь хэрэглээг өөрчлөлт менежментийн хэрэглээг таних боломж
Байгууллагын менежементийн бүхий л түвшинд хэрэгцээтэй мэдээллийг агуулсан
Бизнесийн сүлжээ нэмэгдэх боломж
Өөрчлөлтөд дасан зохицсон менежементийг хэрэгжүүлэх аргачлалуудад суралцах
Өөрийн байгууллагын онцлогт тохирсон зөвлөмжүүдийг авах боломж

СУРГАЛТААС ХҮРТЭХ ҮР АШИГ

Бизнестээ хэрэглэж болохуйц менежментийн шийдэлүүдэд суралцана
Бизнесийн сүлжээгээ тэлэх боломжууд нээгдэнэ

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ
Сургалтын хөтөлбөр дэлхийд алдартай сургалт судалгааны байгууллагуудын томьёолсон орчин үед удирдах ажилтан, захирлуудад нэн хэрэгцээтэй байгаа ур чадварууд, ирээдүйд чухал шаардлагатай мэдлэгүүдийг агуулсан богино хугацааны мэдлэг ахиулах, ур чадвар өсгөх, онол трэнд арга зүйд сургах хөтөлбөр.

Сургалтын хугацаа: Сургалт 15 хоногийн хугацаанд, өдөр бүр 18:00-21:00 цагт явагдана.

Сургалттай холбоотой мэдээллийг: Корпорэйт Трейнингийн 7000-1123, 94061123 утасаар холбогдоно уу.