02.10

С.Даваасүрэн: Төрийн зохицуулалт их ч биш, бага ч биш, зохистой хэмжээндээ байх ёстой