01.30

“Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг баталлаа

2019-2023 онд хэрэгжүүлэх энэ хөтөлбөрт 148 тэрбум төгрөг шаардагдах тооцоо гарсан байна. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээг жил бүрийн Үндсэн чиглэлд туслаж, хөрөнгийг улс, орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжид хамруулж, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх замаар санхүүжүүлэх юм.

Засгийн газар иргэдээ эрүүл, баталгаатай хүнс хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлж, улмаар хүнс экспортлогч орон болох зорилтыг үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон “Гурван тулгуурт бодлого”-доо тусгасан.

Энэ хүрээнд эрүүл, аюулгүй хүнсээр иргэдээ тогтвортой, хүртээмжтэй хангах, хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн боломжит нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, экспортын чиг баримжаатай хүнсний аж үйлдвэрийг хөгжүүлэхээр “Эрүүл хүнс-“Эрүүл монгол хүн” хөтөлбөрийг боловсруулан баталлаа.